×Υποβάλετε όλα τα στοιχεία του ιστότοπου στα Ελληνικά. Οι ιστότοποι με μη Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να υποβάλλονται στο σχετικό τμήμα γλώσσας (Αγγλικά-Γαλλικά-Ισπανικά). Υποβάλετε μόνο την αρχική σας σελίδα, μην υποβάλετε συνδέσμους σε βάθος. Ο τίτλος πρέπει να είναι το επίσημο όνομα ή τίτλος του ιστότοπου. Μην υποβάλλετε συνδέσμους σε προγράμματα συνεργατών ή ιστότοπους που περιέχουν μόνο συνδέσμους συνεργατών. Γράψτε καλές, ποιοτικές περιγραφές. Οι υποβολές που περιέχουν πάρα πολλά σφάλματα ή κακή γραμματική θα απορριφθούν. Μην χρησιμοποιείτε HTML στην περιγραφή ή σε άλλες περιοχές κειμένου. Κεφαλαιοποιήστε το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης σε τίτλους, περιγραφές καθώς και κατάλληλα ουσιαστικά. Η πληρωμή για υποβολή καταχώρησης δεν εγγυάται τη συμπερίληψη, αλλά μόνο ο χρόνος ελέγχου σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Οι υποβολές θα απορριφθούν εάν ο ιστότοπός σας είναι (α) Περιεχόμενο μόνο για το Google Adsense (MFA), (β) ελλιπής, υπό κατασκευή ή ανακατευθύνει τους επισκέπτες σε έναν άσχετο προορισμό (γ) υπερβολικό γέμισμα λέξεων-κλειδιών (δ) τζόγο ή σχετικό με ενήλικες ) καθρέφτης ιστότοπου. Οι ιστότοποι που απορρίφθηκαν λόγω αυτών των λόγων δεν θα επιστραφούν. Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε, να διαγράφουμε ή να μεταφέρουμε την υποβολή του ιστότοπού σας στην κατάλληλη κατηγορία όποτε κρίνεται απαραίτητο. Οι ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ.
Tags
  •   My Files
    Preview image
Παρακαλούμε σημειώστε, ότι όποιες αλλαγές κάνετε σ' αυτό το περιεχόμενο θα πρέπει να αναθεωρηθούν και εγκριθούν

Form is being submitted ...